Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SBP 624E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent Planlamasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri
İngilizce Information and Communication Technologies in Urban Planning
Dersin Kodu
SBP 624E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Turgay Kerem Koramaz
Dersin Amaçları Kent planlama uygulamalarının veri toplama, değerlendirme ve katılım gibi farklı süreçlerinde teknoloji ve bilgisayar kullanımının ve bu tekniklerden yararlanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda:
1. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere dayalı olarak bilgi ve anlama
becerilerinin geliştirilmesi,
2. Uygulamaya yönelik, mesleki ve bilişsel becerileri doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kent planlamasındaki kullanımlarının incelemesi,
3. Teknoloji ve kent planlamasında uygulama konularının kuramsal okumalar yoluyla tartışılması hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Bilgi ve iletişim teknolojilerine giriş ve başlıca tanım ve kavramlar: bilgi toplumu, demokratikleşmeye katkılar, ulus ötesi medya, e-ticaret, mobil iletişim, internet ve mobil uygulamaları, multimedya [çoklu ortam] tasarımı, bilgi yasaları ve politikaları, bilgi ekonomileri, araştırma ve yenilik, bilgi teknolojileri endüstrileri. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Dünya’da ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi. Kent planlamasının farklı aşamalarında kullanılan bilgi - iletişim teknolojileri ve güncel uygulamaları. Toplum tabanlı bilgi ve iletişim teknolojileri: mekan ve kamusal alan algısında değişim, internet, sosyal ağ ve sosyal medya. Yönetim tabanlı teknolojiler: e-devlet, iletişim ve katılım araçları. Planlama uygulamaları tabanlı teknolojiler: kentsel yapının bilgisayar destekli analizi, modellenmesi ve görselleştirmesi uygulamaları, planlama bilgi sistemleri. Bilgi ve iletişim kuramı okumaları: bilgi kenti, iletişimsel eylem ve planlama süreci.
Dersin Çıktıları Ders kapsamında, öğrenciler aşağıda tanımlanan alanlarda bilgi-beceri-değer bileşenlerine sahip olacaktır:
1. Şehir ve bölge planlama alanındaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik özgün araştırma ve uzmanlık düzeyinde bilgi edinme,
2. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeni düşünce, yöntem ve uygulamaları değerlendirebilme, özgün nitelikleriyle araştırabilme, kavrayabilme ve uyarlayabilme becerisini geliştirme,
3. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri destekleyerek, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Castells, M. 1996: The informational city : information technology, economic restructuring, and the urban-regional process, Blackwell, Oxford, UK
Foth, M. (eds.) 2009: Handbook of research on urban informatics: the practice and promise of the real-time city. Information Science Reference :Hershey PA
Habermas, J., 1986: The Theory of Communicative Action Volume 1: Reason and the Rationalisation of Society. Polity Press, Cambridge
Mitchell, W.J. 1996: City of Bits: Space, Place, and the Infobahn, MIT Press.
van Slyke, C. (eds.) 2008. Information communication technologies: concepts, methodologies, tools and applications, Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2008
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021