Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 524 - Tasarım Süreci Kuramları
 

EUT 524 - Tasarım Süreci Kuramları

Dersin Amaçları

1) Yöntem-kuram/ paradigma ilişkisini kurabilmeyi öğretmek
2) 20.yy. ikinci yarısında ortaya atılan bilim felsefesi görüşlerinin tasarım alanındaki paradigmaları nasıl dönüştürdüğünü kavramak
3) Tasarımcı olarak bilgiyi sorgulama ve eleştirme yetisini vermek

Dersin Tanımı

Dersin konularının genel tanıtımı ve tanışma; giriş:kavramsal açılım--tasarım, bilgi, bilim, felsefe, kuram ilişkisi; tasarımcının bilgi kaynaklari ve çok disiplinlilik; tasarım süreci modeli; yanlışlama kuramı; sosyal bilimlerde paradigma; ne olsa gider kuramı; araştırma programları; sistemci yaklaşım; belirsizlik kuramı; tartışma: tasarım yöntemleri üzerinde epistemolojinin etkisi; tasarim-felsefe ilişkisinin genel ieğerlendirmesi

Koordinatörleri
Deniz Leblebici Başar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022