Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 524 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarım Süreci Kuramları
İngilizce DESIGN PARADIGMS
Dersin Kodu
EUT 524 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Leblebici Başar
Dersin Amaçları 1) Yöntem-kuram/ paradigma ilişkisini kurabilmeyi öğretmek
2) 20.yy. ikinci yarısında ortaya atılan bilim felsefesi görüşlerinin tasarım alanındaki paradigmaları nasıl dönüştürdüğünü kavramak
3) Tasarımcı olarak bilgiyi sorgulama ve eleştirme yetisini vermek
Dersin Tanımı Dersin konularının genel tanıtımı ve tanışma; giriş:kavramsal açılım--tasarım, bilgi, bilim, felsefe, kuram ilişkisi; tasarımcının bilgi kaynaklari ve çok disiplinlilik; tasarım süreci modeli; yanlışlama kuramı; sosyal bilimlerde paradigma; ne olsa gider kuramı; araştırma programları; sistemci yaklaşım; belirsizlik kuramı; tartışma: tasarım yöntemleri üzerinde epistemolojinin etkisi; tasarim-felsefe ilişkisinin genel ieğerlendirmesi
Dersin Çıktıları 1) Tasarıma ilişkin okumalarda ve yazmada eleştirel bakış kazandırma
2) İleri düzeyde felsefi yazıları (kitap ve makale endüstriyel ürün tasarımı ile ilgili) okuyabilme ve tartışabilmeyi öğretme
3) Derste öğretilen yaklaşımları kullanarak tasarım konularında karar verebilmeyi öğretme
4) Endüstriyel ürün tasarımı ile diğer tasarım alanı ve öteki disiplinlerarası ilişkiyi kavrayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022