Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 545E - Bina Teknolojisi: Teoriden Pratiğe
 

CKY 545E - Bina Teknolojisi: Teoriden Pratiğe

Dersin Amaçları

Bina teknolojisi kavramının çok boyutlu yapısını anlatmak.
2 Binanın bütüncül olarak tasarımından başlayarak, yapı elemanı, yapı bileşeni ve detay tasarımı kavramlarının bütüncül yapısının ilgili yapı malzemelerinin seçimi ile birlikte ele alınarak öğrenciler tarafından içselleştirilmesi
3 Detay tasarımı ile yapım arasındaki ilişkinin kurulması ve birbirini besleyen kavramlar olduğunun içselleştirilmesi.
4 Yapım yöntemleri ile ilgili bilginin sadece yapım sürecini değil detay tasarımı ve dolayısıyla mimari tasarım sürecinin bütününü etkilediğinin farkına varılması.

Dersin Tanımı

Bina teknolojisi kavramı ve biles¸enlerinin incelenmesi. Bina, yapı elemanı, yapı biles¸eni ve detay kavramlarının birbirleri ile ilis¸kilerinin incelenmesi. Mimari tasarım su¨recinin bir alt su¨reci olarak detay tasarımı su¨recinin c¸ok boyutlu olarak incelenmesi. Detay tasarımının yapım su¨reci ile olan ilis¸kisi, yapım su¨recinde kars¸ılas¸ılan sorunların bir girdi olarak ele alınarak detayın gelis¸tirilmesi. Yapım yo¨ntemlerinin detay tasarımı sırasında bir girdi olarak kullanılarak detayın gelis¸tirilmesi.

Koordinatörleri
Gülten Aslıhan Ünlü
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023