Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CKY 545E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bina Teknolojisi: Teoriden Pratiğe
İngilizce Building Technology: From Theory to Practice
Dersin Kodu
CKY 545E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülten Aslıhan Ünlü
Dersin Amaçları Bina teknolojisi kavramının çok boyutlu yapısını anlatmak.
2 Binanın bütüncül olarak tasarımından başlayarak, yapı elemanı, yapı bileşeni ve detay tasarımı kavramlarının bütüncül yapısının ilgili yapı malzemelerinin seçimi ile birlikte ele alınarak öğrenciler tarafından içselleştirilmesi
3 Detay tasarımı ile yapım arasındaki ilişkinin kurulması ve birbirini besleyen kavramlar olduğunun içselleştirilmesi.
4 Yapım yöntemleri ile ilgili bilginin sadece yapım sürecini değil detay tasarımı ve dolayısıyla mimari tasarım sürecinin bütününü etkilediğinin farkına varılması.
Dersin Tanımı Bina teknolojisi kavramı ve biles¸enlerinin incelenmesi. Bina, yapı elemanı, yapı biles¸eni ve detay kavramlarının birbirleri ile ilis¸kilerinin incelenmesi. Mimari tasarım su¨recinin bir alt su¨reci olarak detay tasarımı su¨recinin c¸ok boyutlu olarak incelenmesi. Detay tasarımının yapım su¨reci ile olan ilis¸kisi, yapım su¨recinde kars¸ılas¸ılan sorunların bir girdi olarak ele alınarak detayın gelis¸tirilmesi. Yapım yo¨ntemlerinin detay tasarımı sırasında bir girdi olarak kullanılarak detayın gelis¸tirilmesi.
Dersin Çıktıları [1]Lisans du¨zeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bina teknolojisi alanında bilgilerini uzmanlık du¨zeyinde gelis¸tirebilme ve derinles¸tirebilme yetkinligˆi.
[2]Bina teknolojisi alanında edindigˆi uzmanlık du¨zeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
[3]Bina teknolojisi alanı ile ilgili kars¸ılas¸ılan sorunları aras¸tırma yo¨ntemlerini kullanarak c¸o¨zu¨mleyebilme becerisi.
[4]Bina teknolojisi alanında o¨zu¨msedikleri bilgiyi, problem c¸o¨zme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası c¸alıs¸malarda kullanabilme yetkinligˆi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar [1]Emmitt, S., (2012). Architectural Technology, John Wiley & Sons, Oxford, UK
[2]Emmitt, S. And Yeomans, D. T., (2001). Specifying Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK
[3]Rich, P., Dean, Y., Principles of Building Element Design, Architectural Press, 1999
[4]Emmitt, S. And Gorse, C. (2003). Construction Communication, Blackwell, UK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024