Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 515 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Klasik Mekanik
İngilizce cLASSİCAL mECHANİCS
Dersin Kodu
FIZ 515 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakkı Tunçay Özer
Dersin Amaçları 1 Lagrange mekaniği ve Hamilton dinamiği formalizmini kavramak.
2 Katı cisimlerin hareketini anlamak.
Dersin Tanımı 1 Parçacıklar sisteminin mekaniği: Parçacık ve Parçacıklar sisteminin mekaniği
2 Parçacıklar sisteminin mekaniği:Bağ koşulları, D’Alembert Prensibi ve Lagrange Denklemleri,Hıza bağlı potansiyeller,Lagrange formülasyonunun basit uygulamaları 2
3 Değişim ilkeleri ve Lagrange Denklemleri:Hamilton İlkesi,Varyasyonlar hesabi için bazı teknikler, Lagrange Hareket Denklemlerinin Hamilton İlkesinden elde edilmesi
4 Değişim ilkeleri ve Lagrange Denklemleri: Hamilton ilkesinin holonom olmayan sistemlere uygulanması,Korunum teoremleri ve Simetri özellikleri
5 İki Cismin Merkezi Kuvvet Problemi:İki cisim problemini eşdeğer bir cisim problemine indirgenmesi,Hareket denklemleri ve birinci integraller
6 İki Cismin Merkezi Kuvvet Problemi:Kepler Problemi,Merkezi kuvvet potansiyelinde saçılma
7 Küçük Salınımlar
8 Hamilton Hareket Denklemleri:Legendre Dönüşümleri ve Hamilton Hareket denklemleri,İhmal edilebilir koordinatlar ve korunum teoremleri
9 Kanonik Dönüşümler:Kanonik dönüşümün denklemleri,Poisson Çerçeveleri
10 Kanonik Dönüşümler:Sonsuz küçük kanonik dönüşümler ve Poisson çerçeveleri formülasyonunda korunum teoremleri
11 Hamilton – Jacobi Teoremi: Hamilton Prinsipal fonksiyonu ve Hamilton Karakteristik fonksiyonu için Hamilton – Jacobi denklemleri, Hamilton – Jacobi denkleminde değişkenlere ayırma yöntem
12 Hamilton – Jacobi Teoremi:Eylem-açı değişkenleri
13 Katı Cisimlerin Hareketinin Kinematiği:Ortagonal dönüşümler,Euler açıları,Sonlu ve sonsuz küçük dönmeler.
14 Katı Cisimlerin Hareket Denklemleri:Açısal momentum ve hareketin kinetik enerjisi,Eylemsizlik tansörü ve Eylemsizlik momenti,Katı cisimlerin problemlerini çözme yöntemleri
Dersin Çıktıları 1 Newton dinamiğin parçacıklar sistemine nasıl uygulanacağını
2 Değişim ilkeleri ve Lagrange mekaniğinin fiziksel bir sisteme uygulanışını
3 Kepler probleminin, iki cisimli merkezi bir kuvvet problemi olduğunu
4 Küçük salınımlı hareketleri
5 Hamilton dinamiğinin fiziksel bir sisteme uygulanışını
6 Korunum Kanunları ve Kanonik dönüşümlerin nasıl tanımlandığını
7 Hamilton-Jacobi kuramının temel ilkelerini
8 Katı cisimlerin hareketini öğrenmiş olacaklardır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022