Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 504E - İleri Kuyu Testleri Analizi
 

PET 504E - İleri Kuyu Testleri Analizi

Dersin Amaçları

1. Kararsız basınç formasyon ve kuyu testleri tasarımı, verileri yorumlama ve analizinde kullanılan temel kavram, denklem ve metodolojiler
2. Basınç-türev, dekonvolüsyon ve bilgisayar destekli eğri çakıştırma gibi modern analiz yöntemleri ile veri analizi
3. Yatay-kuyu, eğimli kuyu, hidrolik çatlatılmış kuyular ile doğal çatlaklı ve tabakalı rezervuarlar gibi karmaşık kuyu/rezervuar sistemlerin için kuyu testlerinin analizleri
4. Model tanıma ve tahmin edilen model parametreler üzerindeki belirsizliklerin değerlendirilmesi

Dersin Tanımı

Kuyu basınç testlerinin ve analizinin temeli; Enjeksiyon/basınç düşüm ve basınç azalım/basınç yükselim testleri; Gözenekli ortamda akış denklemlerinin türetilmesi ve çeşitli başlangıç ve sınır koşulları ile çözümlenmesi; Girişim testi; Kuyuiçi depolaması ve kuyu civarı zar etkilerinin modellenmesi; Klasik analiz yöntemleri (eğri çakıştırma ve doğru uydurma analiz yöntemleri); Modern analiz yöntemleri (basınç-türev ve basınç-integral yöntemleri, bilgisayar destekli eğri çakıştırma yöntemleri); Uzayda ve zamanda süperpozisyon (girişim, sınır etkileri ve değişken debide üretim etkilerinin modellenmesi); Sınırsız ve sınırlı (dış sınırları sabit basınçlı veya akışa kapalı) homojen rezervuar sistemlerinde yer alan düşey kuyular için akış rejimlerinin incelenmesi; Konvolüsyon ve Dekonvolüsyon; Gaz kuyu testleri; DST testleri; Karmaşık kuyu/rezervuar sistemlerinde kuyu testlerinin analizine kısa bir bakış (yatay kuyular, doğal çatlaklı rezervuar sistemleri).

Koordinatörleri
Mustafa Onur
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024