Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 504E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Kuyu Testleri Analizi
İngilizce Advanced Well Test Analysis
Dersin Kodu
PET 504E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Onur
Dersin Amaçları 1. Kararsız basınç formasyon ve kuyu testleri tasarımı, verileri yorumlama ve analizinde kullanılan temel kavram, denklem ve metodolojiler
2. Basınç-türev, dekonvolüsyon ve bilgisayar destekli eğri çakıştırma gibi modern analiz yöntemleri ile veri analizi
3. Yatay-kuyu, eğimli kuyu, hidrolik çatlatılmış kuyular ile doğal çatlaklı ve tabakalı rezervuarlar gibi karmaşık kuyu/rezervuar sistemlerin için kuyu testlerinin analizleri
4. Model tanıma ve tahmin edilen model parametreler üzerindeki belirsizliklerin değerlendirilmesi
Dersin Tanımı Kuyu basınç testlerinin ve analizinin temeli; Enjeksiyon/basınç düşüm ve basınç azalım/basınç yükselim testleri; Gözenekli ortamda akış denklemlerinin türetilmesi ve çeşitli başlangıç ve sınır koşulları ile çözümlenmesi; Girişim testi; Kuyuiçi depolaması ve kuyu civarı zar etkilerinin modellenmesi; Klasik analiz yöntemleri (eğri çakıştırma ve doğru uydurma analiz yöntemleri); Modern analiz yöntemleri (basınç-türev ve basınç-integral yöntemleri, bilgisayar destekli eğri çakıştırma yöntemleri); Uzayda ve zamanda süperpozisyon (girişim, sınır etkileri ve değişken debide üretim etkilerinin modellenmesi); Sınırsız ve sınırlı (dış sınırları sabit basınçlı veya akışa kapalı) homojen rezervuar sistemlerinde yer alan düşey kuyular için akış rejimlerinin incelenmesi; Konvolüsyon ve Dekonvolüsyon; Gaz kuyu testleri; DST testleri; Karmaşık kuyu/rezervuar sistemlerinde kuyu testlerinin analizine kısa bir bakış (yatay kuyular, doğal çatlaklı rezervuar sistemleri).
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan lisansüstü öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Formasyon ve kuyu basınç testlerinin üretim ve rezervuar mühendisliği çalışmalarındaki önemi,
II. Kararsız formasyon ve kuyu test tipleri,
III. Kararsız basınç testi analizinde kullanılacak verilerinin ölçülmesinde kullanılan ölçüm aletleri,
IV. Kararsız basbınç testi verilerinin yorumlanması ve analizinde izlenecek temel metodoloji,
V. Kararsız basınç testleri ile kuyu verimliliğinin belirlenmesi,
VI. Kararsız basınç testleri ile rezervuar tanımlaması (rezervuar sınırları, rezerv, itişim mekanizmaları)
VII. Doğrusal olmayan bilgisayar destekli parametre tahmin yöntemleri ile basınç testlerinin analizi,
VIII. Kararsız basınç testi tasarımı ve yorumlaması.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı (1) Onur, M., 1994-2015. Course Notes for PET504E, ITU Petroleum and Natural Gas Engineering Department.
(2) Kuchuk, F.J., Onur, M., and Hollaender. 2010. Pressure Transient Formation and Well Testing: Convolution, Deconvolution and Nonlinear Estimation, Elsevier, Oxford.
Diğer Referanslar (1) Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: The Use of Advanced Interpretation Models, Elsevier Science..
(2) Kamal, M. et al. 2009, SPE Monograph 23, SPE Richardson, Texas.
(3) Eaurlougher, R. C. Jr., 1977. Advances in Well Test Analysis, (second printing), Monograph Volume 5, Society of Petroleum Engineers of AIME, Dallas.
(4) Matthews, C. S., Russell, D. G., 1967. Pressure Buildup and Flow Tests in Wells, Monograph Volume 1, Society of Petroleum Engineers of AIME, Dallas.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021