Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 604E - Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri
 

PET 604E - Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri

Dersin Amaçları

1. Petrol, doğal gaz ve jeotermal rezervuarların, rezervuar tanımlama ve işletimi çalışmalarında gerekli ileri düzey optimizasyon kavram ve metotları;
2. İleri seviyede istatistiksel ve jeo-istatistiksel kavram, teori ve yöntemler ile bağlantılı olarak ileri ve ters problem çözümlemesinin temelleri,
3. Eksik ve aşırı tanımlı doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takımlarını içeren sistemler için parametre tahmin ve performans kestirim yöntemleri.
4. Parametre tahminlerindeki ve geleceğe yönelik kestirimlerdeki belirsizliğin sayısallaştırılmasında kullanılacak yöntemleri.

Dersin Tanımı

Optimizasyonda deterministik ve stokastik yöntemler; ileri ve ters problem tanımlaması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon; Koşulsuz ve koşullu regresyon; Gradyent bağımsız optimizasyon yöntemleri (simpleks yöntemi, Kalman ve kümeli kalman filtresi yöntemleri); Gradyent bağımlı optimizasyon teknikleri (conjugate gradient, Newton, Steepest descent, Gauss-Newton ve Levenberg-Marquardt); Benzetilmiş kristalleştirme ("Simulated annealing"); Sinir ağları; Özdeğer ve tekil değer ayrışımı; Öğretilen optimizasyon yöntemlerinin rezervuar mühendisliği ve jeoistatistiğe ait problemlere uygulamaları dersin ana temasını oluşturacaktır.

Koordinatörleri
Mustafa Onur
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024