Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 604E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri
İngilizce Optimization Methods in R.Eng.
Dersin Kodu
PET 604E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Onur
Dersin Amaçları 1. Petrol, doğal gaz ve jeotermal rezervuarların, rezervuar tanımlama ve işletimi çalışmalarında gerekli ileri düzey optimizasyon kavram ve metotları;
2. İleri seviyede istatistiksel ve jeo-istatistiksel kavram, teori ve yöntemler ile bağlantılı olarak ileri ve ters problem çözümlemesinin temelleri,
3. Eksik ve aşırı tanımlı doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takımlarını içeren sistemler için parametre tahmin ve performans kestirim yöntemleri.
4. Parametre tahminlerindeki ve geleceğe yönelik kestirimlerdeki belirsizliğin sayısallaştırılmasında kullanılacak yöntemleri.
Dersin Tanımı Optimizasyonda deterministik ve stokastik yöntemler; ileri ve ters problem tanımlaması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon; Koşulsuz ve koşullu regresyon; Gradyent bağımsız optimizasyon yöntemleri (simpleks yöntemi, Kalman ve kümeli kalman filtresi yöntemleri); Gradyent bağımlı optimizasyon teknikleri (conjugate gradient, Newton, Steepest descent, Gauss-Newton ve Levenberg-Marquardt); Benzetilmiş kristalleştirme ("Simulated annealing"); Sinir ağları; Özdeğer ve tekil değer ayrışımı; Öğretilen optimizasyon yöntemlerinin rezervuar mühendisliği ve jeoistatistiğe ait problemlere uygulamaları dersin ana temasını oluşturacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan lisansüstü öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. İleri düzeyde rezervuar optimizasyonu ve temel bilgileri,
II. Doğrusal ve doğrusal olmayan rezervuar modellemesi ve parametre tahmini,
III. En küçük kareler ve maksimum olasılık ve Bayes tahmin yöntemleri,
IV. Jeoistatistik ve rezervuar tanımlamasında kullanımı
V. Tarihsel çakıştırma problemi,
VI. Kısıtlı ve kısıtsız rezervuar optimizasyon,
VII. Gradyent bilgisi kullanan ve kullanmayan optimizasyon algoritmaları,
VIII. Geleceğe yönelik rezervuar performans tahmini ve belirsizlik kestirimi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı (1) Onur, M., 2009. Course Notes for PET604E, ITU Petroleum and Natural Gas Engineering Department.
(2) Oliver, D.S., Reynolds, A.C., and Liu, N. 2008. Inverse Theory for Petroleum Reservoir Characterization and History Matching, Advanced Engineering Mathematics, Cambridge University Press, Cambridge.
Diğer Referanslar (1) Gill, P. E., Murray, W., and Wright, M. H., 1993. Practical Optimization, Academic Press, (10th printing), San Diego.
(2) Luenberger, D. G., 1984. Linear and Nonlinear Programming, Addison Wesley, (second edition), Massachusetts.
(3) Fletcher, R., 1989. Practical Methods of Optimization, John Wiley & Sons, Inc., New York.
(4) Tarantola, A., 1987. Inverse Problem Theory, Elsevier.
(5) Journel, A. G. 1978. Mining Geostatistics, Academic Press Inc., London.
(6) Isaaks, H. E., and Srivastava, R. M. 1989. An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press.
(7) Bard, Y., 1974. Nonlinear Parameter Estimation, Academic Press.
(8) Barlow, R. J. 1989. Statistics - A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley & Sons, New York.
(9) Sen, A., and Srivastava, M. 1990. Regression Analysis-Theory, Methods, and Applications, Springer Verlag, New York.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020