Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 559 - Endüstriyel Tasarımda Kullanılabilirlik
 

EUT 559 - Endüstriyel Tasarımda Kullanılabilirlik

Dersin Amaçları

1.Kullanılabilirlik kavramı ve temel prensipleri ve bunların endüstriyel tasarım pratiği ve araştırmalarındaki yeri ve önemi hakkında bilgi kazanmak
2.Kullanılabilirlik araştırmalarında kullanılan metotlar hakkında bilgi ve deneyim kazanmak
3.Endüstriyel tasarım proje süreç ve çıktılarının değerlendirilmesi için uygun metotların seçim yetisinin kazandırılması
4.Farklı alanlarda kullanılan kullanılabilirlik araştırma metotlarının endüstriyel tasarım alanına uyarlanması
5.Endüstriyel tasarım uygulamaları ve araştırmalarında kullanıcı-odaklı tasarım yaklaşımı hakkında bilgi kazandırmak

Dersin Tanımı

Kullanılabilirlik kavramı ve insan faktörleri alanı ile ilişkisi. Kullanılabilirliğin tanımları ve temel kavramlar. Ürünün yaşam döngüsü ve kullanılabilirlik mühendisliği. Kullanılabilirlik için tasarım. Endüstriyel tasarımda kullanılabilirlik metotları:
Bilişsel modelleme metotları, Kontrol metotları, Sorgulama metotları, Prototipleme metotları, Test metotları. Kansei mühendisliği.
Kullanıcı-odaklı tasarım yaklaşımları : İşbirliğine dayanan tasarım, Katılımcı tasarım, Bağlamsal tasarım, Odak grupları, Kağıt prototipleme tekniği. Kullanıcı arayüzleri, Ara yüz standartları.

Koordinatörleri
Ekrem Cem Alppay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024