Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 533 - Coğ.Bil.Sis.Dest.Çok Öl.Kar.A.
 

GEO 533 - Coğ.Bil.Sis.Dest.Çok Öl.Kar.A.

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, öğrencilerin:
1. Mekansal veri/bilgi, mekansal problemler ile CBS’nin karar verme sürecindeki fonksiyonlarını,
2. CBS’nin mekansal analiz fonksiyonları ile çok ölçütlü mekansal karar analizi kavramlarını,
3. Çok ölçütlü mekansal karar analizinde ölçütlerin belirlenmesi, ağırlıklandırılması, karar kurallarınının uygulanması ve CBS ortamında duyarlılık analizlerinin yapılandırılmasını,
4. Örnek uygulamalar ve ödevler kapsamında CBS ile çok ölçütlü karar analizi yöntemlerinin entegrasyonunu yapmalarını,
5. Proje grupları oluşturularak bir çok ölçütlü mekansal karar verme probleminin çözümüne yönelik olarak, problemin tanımlanmasından analizlerinin yapılandırılmasına kadar olan süreçleri bir bütün halinde başarmalarını sağlamaktır.

Dersin Tanımı

CBS’nin temel amacı mekansal karar verme sürecine destek sağlamasıdır. Dersin içeriği, mekansal veri/bilgi, mekansal bilgi ve karar verme ilişkisi, mekansal problemler; CBS’nin karar verme sürecinde kullanımı; çok ölçütlü mekansal karar analizinin genel çerçevesi; değerlendirme ölçütleri, ölçütlerin ağırlıklandırılması ve karar kurallarının uygulanması; duyarlılık analizi kavramı ve CBS ortamında duyarlılık analizlerinin yapılandırılması; Mekansal karar destek sistemlerinin yapılandırılması ve çok ölçütlü karar analizi yöntemlerinin CBS ile entegrasyonu konularını kapsamaktadır.

Koordinatörleri
Turan Erden
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023