Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 533 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Coğ.Bil.Sis.Dest.Çok Öl.Kar.A.
İngilizce Multicriteria Decision Analysis Supported by Geographic Information Systems
Dersin Kodu
GEO 533 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Turan Erden
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin:
1. Mekansal veri/bilgi, mekansal problemler ile CBS’nin karar verme sürecindeki fonksiyonlarını,
2. CBS’nin mekansal analiz fonksiyonları ile çok ölçütlü mekansal karar analizi kavramlarını,
3. Çok ölçütlü mekansal karar analizinde ölçütlerin belirlenmesi, ağırlıklandırılması, karar kurallarınının uygulanması ve CBS ortamında duyarlılık analizlerinin yapılandırılmasını,
4. Örnek uygulamalar ve ödevler kapsamında CBS ile çok ölçütlü karar analizi yöntemlerinin entegrasyonunu yapmalarını,
5. Proje grupları oluşturularak bir çok ölçütlü mekansal karar verme probleminin çözümüne yönelik olarak, problemin tanımlanmasından analizlerinin yapılandırılmasına kadar olan süreçleri bir bütün halinde başarmalarını sağlamaktır.
Dersin Tanımı CBS’nin temel amacı mekansal karar verme sürecine destek sağlamasıdır. Dersin içeriği, mekansal veri/bilgi, mekansal bilgi ve karar verme ilişkisi, mekansal problemler; CBS’nin karar verme sürecinde kullanımı; çok ölçütlü mekansal karar analizinin genel çerçevesi; değerlendirme ölçütleri, ölçütlerin ağırlıklandırılması ve karar kurallarının uygulanması; duyarlılık analizi kavramı ve CBS ortamında duyarlılık analizlerinin yapılandırılması; Mekansal karar destek sistemlerinin yapılandırılması ve çok ölçütlü karar analizi yöntemlerinin CBS ile entegrasyonu konularını kapsamaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Mekansal veri/bilgi ile mekansal karar verme sürecinin bağlantısını kurar.
2. CBS’nin sorgulama ve mekansal analiz fonksiyonlarını karar probleminin yapısına göre yapılandırır.
3. Çok ölçütlü mekansal karar analizinde ölçütlerin değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması için en uygun ağırlıklandırma yöntemini seçer ve bir proje içinde yapılandırır.
4. Çok ölçütlü karar analizinde karar kurallarını saptar.
5. Bir karar verme probleminin analizi için en uygun karar kuralını seçer, karar kurallarını karşılaştırır ve aralarındaki farkları değerlendirir.
6. Seçtiği bir karar kuralını bir karar verme probleminin çözümüne yönelik olarak CBS ile bütünleştirir ve ulaştığı sonuçları nicel, nitel ve görsel olarak değerlendirir.
7. Duyarlılık analizleri olgusuna tam hakim olarak CBS ortamında duyarlılık analizlerini yapılandırır ve elde ettiği sonuçları değerlendirir.
8. Mekansal Karar Destek Sistemleri (MKDS)’nin gelişim aşamalarını bilir ve MKDS’nin yapılandırılmasını başarır.
9. Farklı disiplinlerden ve seviyelerden oluşmuş bir ekibin üyeliğini ve liderliğini yapabilecek etkin bir işlevselliğe, ulusal ve uluslararası bağlamda etkin yazılı, sözlü, grafik iletişim ve çalışma becerisini kanıtlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Erden, T. 2014. Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Çok Ölçütlü Karar Analizi. Ders notu.
Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., and Rhind, D.W., 2011. Geographic Information Systems and Sciences, John Wiley & Sons, Inc. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Malczewski, J., 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis, John Wiley and Sons Inc. U.S.A. ISBN: 0471329444. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Nyerges, T.L., Jankowski, P., 2010. Regional and Urban GIS: A Decision Support Approach, The Guilford Press, ISBN 978-1-60623-336-8 NY, USA. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Sugumaran, R., and Degroote, J., 2011. Spatial Decision Support Systems: Principles and Practices. Taylor and Francis Group, LLC. CRC Press. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Triantaphyllou, E., 2000. Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Applied Optimization Series, Vol. 44, Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-6607-7, Netherlands. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Diğer Referanslar Erden, T. 2014. Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Çok Ölçütlü Karar Analizi. Ders notu.
Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., and Rhind, D.W., 2011. Geographic Information Systems and Sciences, John Wiley & Sons, Inc. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Malczewski, J., 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis, John Wiley and Sons Inc. U.S.A. ISBN: 0471329444. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Nyerges, T.L., Jankowski, P., 2010. Regional and Urban GIS: A Decision Support Approach, The Guilford Press, ISBN 978-1-60623-336-8 NY, USA. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Sugumaran, R., and Degroote, J., 2011. Spatial Decision Support Systems: Principles and Practices. Taylor and Francis Group, LLC. CRC Press. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
Triantaphyllou, E., 2000. Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Applied Optimization Series, Vol. 44, Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-6607-7, Netherlands. (İTÜ Kütüphanesinde mevcuttur).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024