Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTZ 532 - Kent ve Konut
 

MTZ 532 - Kent ve Konut

Dersin Amaçları

Kent ve Konut olgusunu çok boyutlu olarak irdeleyerek, güncel yaklaşımlar ve söylemler çerçevesinde tartışmak;
Tasarım disiplinlerine veri oluşturabilecek kültür ve mekân etkileşimi çalışma alanı
Eleştirel ve disiplinler arası düşünebilme becerileri kazanmak,
Bu becerilerin mimari tasarım sürecinde kullanılmasını sağlamak.

Dersin Tanımı

Küreselleşme ve kent: Sosyo-kültürel ve mekânsal değişimler ve yeniden yapılanma; farklı söylemler, yaklaşımlar; küreselleşme sürecinde İstanbul; küresel kentler ve küresel kentler hiyerarşisinde İstanbul; Kent ve konut: konut çevrelerinde değişim, dönüşüm, devamlılık; ev kavramını kent bağlamında tartışmak ve evin sosyal bir kavram olarak önemi; gündelik yaşam ve ev, konut ve evin anlamı; İstanbul üzerinden kent ve konuta ait yapılacak güncel değerlendirmeler (kavramsal, kuramsal açılımlar, projelendirmeler, inşa edilmiş farklı çevreler); kentsel konuta ilişkin projeksiyonlar: yeni kavram ve tasarım yaklaşımları.

Koordinatörleri
Fatma Ahsen Özsoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024