Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTZ 532 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent ve Konut
İngilizce The City and the Home
Dersin Kodu
MTZ 532 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Ahsen Özsoy
Dersin Amaçları Kent ve Konut olgusunu çok boyutlu olarak irdeleyerek, güncel yaklaşımlar ve söylemler çerçevesinde tartışmak;
Tasarım disiplinlerine veri oluşturabilecek kültür ve mekân etkileşimi çalışma alanı
Eleştirel ve disiplinler arası düşünebilme becerileri kazanmak,
Bu becerilerin mimari tasarım sürecinde kullanılmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Küreselleşme ve kent: Sosyo-kültürel ve mekânsal değişimler ve yeniden yapılanma; farklı söylemler, yaklaşımlar; küreselleşme sürecinde İstanbul; küresel kentler ve küresel kentler hiyerarşisinde İstanbul; Kent ve konut: konut çevrelerinde değişim, dönüşüm, devamlılık; ev kavramını kent bağlamında tartışmak ve evin sosyal bir kavram olarak önemi; gündelik yaşam ve ev, konut ve evin anlamı; İstanbul üzerinden kent ve konuta ait yapılacak güncel değerlendirmeler (kavramsal, kuramsal açılımlar, projelendirmeler, inşa edilmiş farklı çevreler); kentsel konuta ilişkin projeksiyonlar: yeni kavram ve tasarım yaklaşımları.
Dersin Çıktıları Kent, konut ve mimarlığa ilişkin gelişmeleri ve ilişkileri kavrayabilme; ilgili kuram ve söylemleri anlayabilme, irdeleyebilme.
Konut olgusunu çok boyutlu olarak ele alabilme, mimarlık pratiğindeki uygulamalarla bütünleştirerek yorumlayabilme ve tasarım sürecinde kullanabilme, yeni bilgiler oluşturabilme.
Bu alanda edinilen uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Çevresel tasarım ve diger disiplinlerden edilinilen bilgileri bir araya getirme, yeni bilgiler oluşturma ve yorumlama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Harvey D., (1996) Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları.

Thorns, David C., (Aralık 2004) Kentlerin Dönüşümü Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam, Global Yayın Ajansı.

Altman, I. and M. Gauvain., (1981) “A cross- cultural and dialectical analysis of homes”, pp.283-320 in L.Liben, A. Patterson and N.Newcombe (eds.), Spatial Representation and Behavior Across the Life Span, New York: Academic Press.

Werner, C., I. Altman and D. Oxley, (1985), “Temporal Aspects of Homes: A Transactional Perspective”, pp. 1-31 in I. Altman and C. Werner (eds.). Home Environments: Human Behavior and Environment, Vol. 8, New York: Plenumm Press.

Lawrence, R. J. (1989) “Translating Anthropological Concepts into Architectural Practice” pp. 89-116 in S.M. Low, E. Chambers (eds.), Housing, Culture, and Design- A Comparative Perspective, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

French, H., (2002) Accomodating Change, London Arts, London: Cabe.

French, H., (2006) New Urban Housing, Lawrence King Pub.

Cogito özel sayısı ‘Bir Anatomi Dersi: Ev’ (Bahar/1999, YKY, Istanbul) [3b2]: Uygur, N., (1999) “Evli” pp.98-99; Sözer, Ö., (1999) “Yuvaya Dönüşte ‘Kapı’ Sorunu” sf.116-127; Kaçel, E., (1999) “’ideal’ Ev Aranıyor” sf.160-175; Arel, A., ‘Türk Evi’ Dedikler…” sf.188-212; Teber, S., (1999) “Homo Sapiens’in Kendine Mekan Arayışı Serüveni…” sf.250-258.

Keyder, C. (1999), Istanbul in Between the Global and the Local, Metis, Istanbul.

Kurtuluş,H. (2005) İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020