Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PEM 501E - Proje I
 

PEM 501E - Proje I

Dersin Amaçları

1.Stüdyo ortamında kentsel yeşil alan sistemlerinin kentsel sürdürülebilirlik açısından rolünü ortaya koymak.
2. Kentsel yeşil alan ağı ile enerji etkinliği arasındaki ilişkiyi tasarıma girdi oluşturacak şekilde anlatmak ve bu konuda yaratıcı ve inovativ tasarımlar geliştirmek.
3. Oluşturulacak planlama ve tasarım kararlarının seçenekli olarak tartışılması ve teknik olarak ifadelendirilmesini sağlamak

Dersin Tanımı

Kentsel sürdürülebilirlik ve yeşil alan sistemlerinin rolü, Kentsel yeşil alan sistemi bileşenleri, Yeşil ağlar ve peyzajdaki enerji etkinliği, Proje alanının tanıtılması: Alanın içindeki ekolojik süreçlerin ve çevresi ile olan ilişkilerinin belirlenmesi, Konsept geliştirme, Planlama ve program alternatiflerinin geliştirilmesi, Bilgi temelli tasarım süreci ile fikir projesi geliştirilmesi (1/2000, 1/1000), Avan Proje geliştirme çalışmaları(1/500), iki ve üç boyutlu ifadelerle projenin anlatılması, projenin final sunumu.

Koordinatörleri
Meltem Erdem Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024