Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PEM 501E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje I
İngilizce Project I
Dersin Kodu
PEM 501E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1.Stüdyo ortamında kentsel yeşil alan sistemlerinin kentsel sürdürülebilirlik açısından rolünü ortaya koymak.
2. Kentsel yeşil alan ağı ile enerji etkinliği arasındaki ilişkiyi tasarıma girdi oluşturacak şekilde anlatmak ve bu konuda yaratıcı ve inovativ tasarımlar geliştirmek.
3. Oluşturulacak planlama ve tasarım kararlarının seçenekli olarak tartışılması ve teknik olarak ifadelendirilmesini sağlamak
Dersin Tanımı Kentsel sürdürülebilirlik ve yeşil alan sistemlerinin rolü, Kentsel yeşil alan sistemi bileşenleri, Yeşil ağlar ve peyzajdaki enerji etkinliği, Proje alanının tanıtılması: Alanın içindeki ekolojik süreçlerin ve çevresi ile olan ilişkilerinin belirlenmesi, Konsept geliştirme, Planlama ve program alternatiflerinin geliştirilmesi, Bilgi temelli tasarım süreci ile fikir projesi geliştirilmesi (1/2000, 1/1000), Avan Proje geliştirme çalışmaları(1/500), iki ve üç boyutlu ifadelerle projenin anlatılması, projenin final sunumu.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1.Kompleks kentsel koşulları ve tasarım programlarını ekolojik ve inovativ sistemler oluşturmak üzere kritik ve sentez edebilme.
2. Disiplinlerarası konularda çalışabilme
3. Kentsel peyzaj planlaması ve tasarımı konusunda strateji geliştirebilme
4. Tasarım projesini etkin şekilde sunabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Mark A. Benedict and Edward T. McMahon, 2006. Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities. The Conservtion Fund Press.
Diğer Referanslar Sue Reed, 2010. Energy wise landscape design. New Society Publishers
David E. Naugle and Mark S. Boyce. 2011. Energy Development and Wildlife Conservation in Western North America. Island Pres.
Richard Register.2006. Ecocities: Rebuilding cities in balance with nature. New Society Publishers
Douglas Farr. 2008.Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature. John Wiley and Sons Inc.
Peter Newman and Isabella Jennings. .2008. Cities as Sustainable Ecosystems, Island Press
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023