Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GID 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstatistik
İngilizce Statistics
Dersin Kodu
GID 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Filiz Altay
Dersin Amaçları Öğrencilerin
-araştırma sonuçlarını bilimsel olarak değerlendirirken istatistiksel analizi kullanmaları,
-araştırmanın planlama safhasında deneme desenlerinin kurulabilmesi
-fikirlerin organizasyonunda, problemlerin tanımlanmasında ve karar vermede önemli bilgi sağlayan istatistiksel metotların gıda araştırmalarına uyarlama becerilerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Dağılımlar: Normal, t, F, Ki kare; Basit karşılaştırmalı denemeler; Çok sayıda işlemi karşılaştırma-Varyans Analizi, model doğruluk analizi; Ortalamaların karşılaştırılması: Duncan’nın çoklu aralık testi, LSD, Newman Keuls testi, ortagonal kontrastlar, Scheffé’s metodu, Tukey testi, kontrol ile karşılaştırma; Tesadüf blokları desenleri; Latin Kare ve ilgili desenler; Faktöryel desenler-genel desen, 2 k x 3 k faktör desenleri; Regresyon analizi
Dersin Çıktıları Öğrenciler;
-Lisans düzeyinde geliştirdikleri istatistik bilgilerini deneme desenlerine yoğunlaşarak derinliğine geliştireceklerdir.
-Fikirlerin organizasyonunda, problemlerin tanımlanmasında ve karar vermede bilimsel bir metodu uygulama becerisi edineceklerdir.
-Araştırmayı planlarken deneme deseni kurma becerisi geliştireceklerdir.
-Uygun istatistiksel tekniklerden yararlanarak araştırma problemlerini çözme ve bulguları yorumlama becerisi geliştireceklerdir.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Box, G.E.P., Hunter, W.G., Hunter, J.S. 1978. Statistics fo Experimenters: An Introduction to design, data analysis, and model building. John Wiley and Sons, USA.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023