Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MHY 514 - Kalite Yönetiminde İstatistiksel Yöntemler
 

MHY 514 - Kalite Yönetiminde İstatistiksel Yöntemler

Dersin Amaçları

Keskin rekabet ortamı, müşterilerin artan beklentileri, piyasada lider olma hedefi, hızlı teknolojik değişim, hataların ağır
maliyeti şeklinde kendini gösteren günümüz gelişmeleri kaliteyi zorunlu bir stratejik araç haline dönüştürmektedir. İnsandan
teknolojiye, üründen sürece, tedarikçiden müşteriye uzanan kalite yönetim sistemi pekçok yöntem ve tekniğin kullanımıyla
ancak sürekli geliştirilebilir. Bu ders kalite
yönetiminde sözedilen teknik ve yöntemleri ele almaktadır.

Dersin Tanımı

İstatistiksel yöntemler ürün ve hizmet kalitesini izlemek, geliştirmek ve bu ürün ve hizmetleri üreten süreçlerdeki değişkenliğini azaltmak için kullanılmaktadır.
Ders içeriği öğrencinin bir ürünün üretimi veya hizmetin sunumu ile ilgili süreçleri geliştirme/iyileştirme projesi kapsamında kullanılan istatistiksel kalite araçlarını (örn. süreç yeterlilik analizleri, hipotez testleri, keşifçi ve betimsel veri analizi, deney tasarımı, regresyon analizi) kullanma becerisi edinmesine yöneliktir.

Koordinatörleri
Şeyda Serdar Asan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024