Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MHY 514 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kalite Yönetiminde İstatistiksel Yöntemler
İngilizce Statistical Techniques in Quality Management
Dersin Kodu
MHY 514 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şeyda Serdar Asan
Dersin Amaçları Keskin rekabet ortamı, müşterilerin artan beklentileri, piyasada lider olma hedefi, hızlı teknolojik değişim, hataların ağır
maliyeti şeklinde kendini gösteren günümüz gelişmeleri kaliteyi zorunlu bir stratejik araç haline dönüştürmektedir. İnsandan
teknolojiye, üründen sürece, tedarikçiden müşteriye uzanan kalite yönetim sistemi pekçok yöntem ve tekniğin kullanımıyla
ancak sürekli geliştirilebilir. Bu ders kalite
yönetiminde sözedilen teknik ve yöntemleri ele almaktadır.
Dersin Tanımı İstatistiksel yöntemler ürün ve hizmet kalitesini izlemek, geliştirmek ve bu ürün ve hizmetleri üreten süreçlerdeki değişkenliğini azaltmak için kullanılmaktadır.
Ders içeriği öğrencinin bir ürünün üretimi veya hizmetin sunumu ile ilgili süreçleri geliştirme/iyileştirme projesi kapsamında kullanılan istatistiksel kalite araçlarını (örn. süreç yeterlilik analizleri, hipotez testleri, keşifçi ve betimsel veri analizi, deney tasarımı, regresyon analizi) kullanma becerisi edinmesine yöneliktir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
1. Veri toplamak ve analiz etmek
2. Süreç performans göstergelerini tanımlamak
3. Süreç performansını ve yeterliliğini ölçmek
4. Deney tasarımı yapabilmek
5. Ölçüm sürecini değerlendirmek
Önkoşullar Kalite Kontrol, Olasılık ve İstatistik
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı STATISTICAL METHODS FOR QUALITY IMPROVEMENT, 3RD EDITION
THOMAS P. RYAN, WILEY, 2011
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022