Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 539E - Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler
 

UUM 539E - Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler

Dersin Amaçları

1- Akışkanlar Mekaniğinde değişik ölçme tekniği ve sistemlerini, kısıtları ve üstün oldukları
noktalar ile birlikte tanıtmak
2- Akışkanlar Mekaniğinde çalkantılı büyüklüklerin ölçümü, analizi ve yorumlanması ile ilgili
kapsamlı bilgi vermek
3- Akışkanlar Mekaniğinde deney sistemi tasarımı ile ilgili unsurları, very toplama ve analizinin
esaslarını, deneysel sonuçların nasıl sunulacağı ve raporlanacağını öğretmek

Dersin Tanımı

Akışkanlar mekaniğinde önemli olan büyüklüklerin ortalama ve çalkantılı değişimlerinin ölçülmesi.
Statik ve durma basıncı ile sıcaklığının (bunlara prob tasarımı, sınırlamaları, hataları, vb. dahildir), ısı
geçiş miktarının, yüzey sürtünmesinin, sınır tabaka özelliklerinin, akış açılarının ölçülmesini ve akım
görünürlüğü yöntemleri. Çalkantılı büyüklüklerde, asıl olarak basınç ve hız ile ilgilenilecektir. Veri
toplama sistemleri (analog-sayısal dönüştürücüler, süzgeçler, vb.), veri toplama teknikleri (örnekleme
ve süzme hızları ve aliasing problemleri), ortalama ve RMS değerleri, güç spektrumu, karşılıklı
korelasyonlar, olasılık yoğunluk dağılımı gibi çalkantılı sinyallerin temel özelliklerinin tanımı ve
fiziksel yorumlanması.

Koordinatörleri
İdil Fenercioğlu Aydın
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022