Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / UUM 539E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler
İngilizce Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler (Experimental Methods in Fluid Dynamics)
Dersin Kodu
UUM 539E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İdil Fenercioğlu Aydın
Dersin Amaçları 1- Akışkanlar Mekaniğinde değişik ölçme tekniği ve sistemlerini, kısıtları ve üstün oldukları
noktalar ile birlikte tanıtmak
2- Akışkanlar Mekaniğinde çalkantılı büyüklüklerin ölçümü, analizi ve yorumlanması ile ilgili
kapsamlı bilgi vermek
3- Akışkanlar Mekaniğinde deney sistemi tasarımı ile ilgili unsurları, very toplama ve analizinin
esaslarını, deneysel sonuçların nasıl sunulacağı ve raporlanacağını öğretmek
Dersin Tanımı Akışkanlar mekaniğinde önemli olan büyüklüklerin ortalama ve çalkantılı değişimlerinin ölçülmesi.
Statik ve durma basıncı ile sıcaklığının (bunlara prob tasarımı, sınırlamaları, hataları, vb. dahildir), ısı
geçiş miktarının, yüzey sürtünmesinin, sınır tabaka özelliklerinin, akış açılarının ölçülmesini ve akım
görünürlüğü yöntemleri. Çalkantılı büyüklüklerde, asıl olarak basınç ve hız ile ilgilenilecektir. Veri
toplama sistemleri (analog-sayısal dönüştürücüler, süzgeçler, vb.), veri toplama teknikleri (örnekleme
ve süzme hızları ve aliasing problemleri), ortalama ve RMS değerleri, güç spektrumu, karşılıklı
korelasyonlar, olasılık yoğunluk dağılımı gibi çalkantılı sinyallerin temel özelliklerinin tanımı ve
fiziksel yorumlanması.
Dersin Çıktıları ve yetkinlik kazanırlar;
1- Akışkanlar Mekaniğinde değişik ölçme tekniği ve sistemleri, kısıtları ve üstün oldukları
noktalar
2- Veri toplama sistem ve tekniklerinin temelleri
3- Akışkanlar Mekaniğinde çalkantılı büyüklüklerin ölçümü, analizi ve yorumlanması
4- Basınç, sıcaklık, kuvvet ve hız ölçümlerinin esasları
5- Niteliksel ve niceliksel akım görüntüleme
6- Akışkanlar Mekaniğinde deney sistemi tasarımı
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1- Goldstein, R.J., 1996. Fluid Mechanics Measurements, 2nd ed., Hemisphere, PA.
2- Beckwith, T.E., Marangoni, R.D. and Lienhard, J.H., 2007. Mechanical
Measurements, 5th ed., Pearson/Prentice Hall, NJ.
3- Bendat, J.S. and Piersol, A.G., 2010. Random Data: Analysis and Measurement
Procedures, 3rd ed., John Wiley and Sons, NJ.
4- Tropea, C., Yarin, A.L., and Foss, J.F. (Eds.), 2007. Handbook of Experimental
Fluid Mechanics, Springer, Berlin-Heidelberg.
5- Arts, T., Boerrigter, H.L., Buchlin, J.M., Carbonaro, M., Degrez,G., Denos,
R., Fletcher, D., Olivari, D., Riethmuller, M.L., Van den
Braembussche, R.A., 2001. Measurement Techniques in Fluid
Dynamics- An Introduction, 2nd revised edition, VKI Lecture
Series, Brussels.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022