Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 519E - İleri Mühendislik Matematigi
 

PET 519E - İleri Mühendislik Matematigi

Dersin Amaçları

Petrol ve doğal gaz mühendisliği lisansüstü öğrencilerine bu
disipline ait mühendislik problemlerini çözümlemede gerekli olacak ileri
düzeyde temel mühendislik matematiği (analitik ve sayısal olmak üzere)
bilgilerini öğretmek ve bu bilgilerin mühendislik problemlerine
uygulamalarının göstermektir.

Dersin Tanımı

Matematiksel ön bilgiler (vektör/matris kavramları, adi
differansiyel ve kısmi diferansiyel denklem kavramları);
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde karşılaşılan temel
model denklemleri (süreklilik, diffüzyon, konveksiyon-dispersiyon
denklemi tek ve çok fazlı akış için), 1-B, 2-B ve 3-B kısmi differansiyel
denklemlerin çözümlenmesinde değişken ayrışım, Fourier ve Laplace
dönüşüm yöntemlerinin uygulamaları; 1-B, 2-B ve 3-B akış problemlerine
ait kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlenmesinde sayısal yöntemler
(sonlu farklar yöntemi); Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon
yöntemleri ile parametre kestirimi (en küçük kareler,
en küçük mutlak değer yöntemleri).

Koordinatörleri
İhsan Murat Gök
İhsan Murat Gök
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024