Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 519E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Mühendislik Matematigi
İngilizce Advanced Engineering Mathematics
Dersin Kodu
PET 519E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İhsan Murat Gök
İhsan Murat Gök
Dersin Amaçları Petrol ve doğal gaz mühendisliği lisansüstü öğrencilerine bu
disipline ait mühendislik problemlerini çözümlemede gerekli olacak ileri
düzeyde temel mühendislik matematiği (analitik ve sayısal olmak üzere)
bilgilerini öğretmek ve bu bilgilerin mühendislik problemlerine
uygulamalarının göstermektir.
Dersin Tanımı Matematiksel ön bilgiler (vektör/matris kavramları, adi
differansiyel ve kısmi diferansiyel denklem kavramları);
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde karşılaşılan temel
model denklemleri (süreklilik, diffüzyon, konveksiyon-dispersiyon
denklemi tek ve çok fazlı akış için), 1-B, 2-B ve 3-B kısmi differansiyel
denklemlerin çözümlenmesinde değişken ayrışım, Fourier ve Laplace
dönüşüm yöntemlerinin uygulamaları; 1-B, 2-B ve 3-B akış problemlerine
ait kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlenmesinde sayısal yöntemler
(sonlu farklar yöntemi); Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon
yöntemleri ile parametre kestirimi (en küçük kareler,
en küçük mutlak değer yöntemleri).
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022