Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 559 - Su Yönetimi
 

CBM 559 - Su Yönetimi

Dersin Amaçları

Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Su yönetimi bileşenlerinin bir bütün olarak kavranmasını ve uygulama için bilimsel altyapının kazanılmasını sağlamak,
2. Su kaynaklarının havza ölçeğinde yönetim esaslarını vermek,
3. Havza ölçeğinde bütün ihtiyaç ve talepleri belirleyerek ve su kalite hedeflerini dikkate alarak suyun bütüncül olarak yönetilmesi için gerekli altyapıyı tanıtmak,
4. Öğrenciye Avrupa Birliği ile uyumlu su kalitesi yönetim esaslarını vermek,
5. Öğrenciye Avrupa Birliği ile uyumlu havza, taşkın ve kuraklık yönetimi planlarını hazırlayacak nitelik kazandırmak.

Dersin Tanımı

Su yönetimi; kavramlar ve bileşenler; Dünya’da ve Türkiye’de su yönetimi; su hukuku ve politikası; suyun havza ölçekli yönetim esasları; sektörel su ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tahsis; göl ve sulak alan yönetimi; yerüstü iç su kaynaklarının yönetimi; kıyı ve geçiş sularının yönetimi; yeraltı sularının yönetimi; kirlenmeye hassas alanların belirlenmesi ve yönetimi; su kalite kriterlerinin belirlenmesi; alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının geliştirilmesi; su kaynaklarının kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik izlenmesi; su yönetiminde modelleme; taşkın yönetimi; kuraklık yönetimi; iklim değişikliği ve uyum stratejileri; su ile ilgili karar ve faaliyetlerin sosyoekonomik analizi.

Koordinatörleri
Cumali Kınacı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024