Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 559 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su Yönetimi
İngilizce Water Management
Dersin Kodu
CBM 559 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cumali Kınacı
Dersin Amaçları Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Su yönetimi bileşenlerinin bir bütün olarak kavranmasını ve uygulama için bilimsel altyapının kazanılmasını sağlamak,
2. Su kaynaklarının havza ölçeğinde yönetim esaslarını vermek,
3. Havza ölçeğinde bütün ihtiyaç ve talepleri belirleyerek ve su kalite hedeflerini dikkate alarak suyun bütüncül olarak yönetilmesi için gerekli altyapıyı tanıtmak,
4. Öğrenciye Avrupa Birliği ile uyumlu su kalitesi yönetim esaslarını vermek,
5. Öğrenciye Avrupa Birliği ile uyumlu havza, taşkın ve kuraklık yönetimi planlarını hazırlayacak nitelik kazandırmak.
Dersin Tanımı Su yönetimi; kavramlar ve bileşenler; Dünya’da ve Türkiye’de su yönetimi; su hukuku ve politikası; suyun havza ölçekli yönetim esasları; sektörel su ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tahsis; göl ve sulak alan yönetimi; yerüstü iç su kaynaklarının yönetimi; kıyı ve geçiş sularının yönetimi; yeraltı sularının yönetimi; kirlenmeye hassas alanların belirlenmesi ve yönetimi; su kalite kriterlerinin belirlenmesi; alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının geliştirilmesi; su kaynaklarının kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik izlenmesi; su yönetiminde modelleme; taşkın yönetimi; kuraklık yönetimi; iklim değişikliği ve uyum stratejileri; su ile ilgili karar ve faaliyetlerin sosyoekonomik analizi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020