Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konular
1 Fiziksel kimyanın amacı ve kapsamı, ideal gazlar
2 Gerçek gazlar, gerçek gaz isotermleri, hallerin sürekliliği, gazların sıvılaştırılması, kritik sabitler
3 Kinetik teori, dağılım fonksiyonları, Maxwell dağılımı, enerjinin eş bölüşümü, barometrik dağılım
4 Moleküler çarpışma, ortalama serbest yol, taşınım olayları
5 Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası, ısı, iş, entalpi, fiziksel proseslere birinci yasanın
6 Joule deneyi, Joule-Thomson deneyi, Termodinamiğin ikinci yasası, entropi.
7 Fiziksel ve kimyasal proseslere ikinci yasanın uygulanması, Carnot çevrimi
8 Termodinamiğin üçüncü yasası, entropinin özellikleri, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri
9 Kendiliğinden oluşum ve denge, kimyasal denge, basit karışımların özellikleri, kısmi molar
10 Clasius-Clapeyron eşitliği, faz dengeleri , faz diyagramları
11 İdeal ve gerçek çözeltiler Rault ve Henry yasaları, koligatif özellikler
12 Basit ve kompleks reaksiyon kinetiği, reaksiyon hız teorileri
13 Elektrokimya
14 İletkenlik ve elektrokimyasal piller
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024