Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 206E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analitik Kimya & Enst Analizi
İngilizce Analytical Chem.& Inst.Analy.
Dersin Kodu
KIM 206E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ferah Çalışır
Dersin Amaçları 1.Analitik kimyanın önemli prensiplerinde sağlam bir temel oluşturmak
2.Deneysel verilerin doğruluk ve kesinliklerinin değerlendirilmesini
geliştirmek
3.Pek çok modern analitik kimya tekniklerini tanıtmak
Dersin Tanımı Analitik Kimyaya Giriş ve Genel kavramlar, Kimyasal Analizde Hatalar
Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge ve Elektrolitlerin Etkisi, Karmaşık SistemlerdeDenge Problemlerinin Çözümü, Gravimetrik Analiz Yöntemleri, TitrimetrikYöntemler, Çöktürme Titrimetrisi, Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, KompleksOluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş ve Uygulamaları, SpektrokimyasalYöntemlere Giriş,
Atomik ve Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Moleküler Floresans
Spektroskopisi,Kromatografik Yöntemlere Giriş, Gaz ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. I.Analitik kimyada genel kavramlar hakkında fikir sahibi olma 2..Kimyasal analizde hataları değerlendirme, verileri işleme ve istatistiksel olarakanaliz etme
3. III.Sulu çözeltilerde kimyasal dengeleri oluşturabilme, dengeye elektrolitlerinetkisini inceleyebilme
4. IV. Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözebilme
5. V. Gravimetrik, titrimetrik yöntemlerin temel ilkelerini kavramak
6. VI. Titrimetrik yöntem çeşitlerini öğrenme ve problem çözme
7. VII. Elektrokimyanın temel ilkelerini kavramak ve ilgili problemleri çözebilme
8. VIII. Spektrokimyasal yöntemlerin ilkelerini kavramak, atomik ve moleküler
absorpsiyon, moleküler floresans uygulamalarını yapabilme
9. IX. Kromatografik yöntemlerin genel ilkelerini kavrama, gaz kromatografi veHPLC uygulamalarını yapabilme becerilerini kazanır
Önkoşullar KIM 101 / KIM 101E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Skoog, West, Holler, Crouch, 2007, Analitik Kimya, Bilim Yayıncılık, ISBN:0- 03-035523-.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020