Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 423E - Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
 

MAT 423E - Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

Dersin Amaçları

1.Öğrencilere adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerine ilişkin temel kavramları
tanıtmak,
2.Adi türevli diferansiyel denklemlerin çeşitli yöntemleri kullanarak sayısal olarak çözmeyi
öğretmek.

Dersin Tanımı

Başlangıç-Değer Problemleri; temel varlık ve teklik teoremi, iyi tanımlı problem, tek adımlı ve çok
(Course Description) adımlı metodlar. Tek Adımlı Metodlar; Euler metodu, Taylor serisi metodu, Runge-Kutta
metodları. Çok Adımlı Metodlar; Adams-Bashforth metodu, Adams-Moulton metodu. N.
mertebe Denklemler ve Denklem Sistemleri; stabilite. Sınır-Değer Problemleri; lineer shooting
metodu, nonlineer problemler için shooting metodu, sonlu farklar metodu, Rayleigh-Ritz
metodu, Kollokasyon metodu, Galerkin metodu, sonlu eleman metodu. Özdeğer Problemleri.

Koordinatörleri
Ahmet Duran
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019