Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 303E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya I
İngilizce Organic Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 303E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hacer Ayşen Önen
Dersin Amaçları 1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
(Course Objectives) 2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik kimyanın
mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak
Dersin Tanımı Atomik ve Moleküler Orbitaller, hibritleşme, molekül geometrisi, Rezonans ve indüktif etki, asit baz, dipol moment,
Doymuş hidrokarbonlar(Alkane,Sikloalkane, konformasyon), Doymamış Hidrokarbonlar (Alken, alkin), Stereokimya, Alkoller ve eterler, Aldehit ve ketonlar, Aminler, Karboksilli asitler ve türevleri, Aromatik bileşikler ve ilgili reaksiyonlar
Dersin Çıktıları Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğrenip, yorum ve
uygulama yapabilme
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek ve yorum yapabilme
3. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirip,sorunu çözebilme
4. Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlama
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik
kimyanın mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak
6. Teorik organik bilgiyi molekuler biyoloji alanına uygulamak
7. Teorik organik bilgiyi canlı biyolojisi alanına uygulamak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023