Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 207 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Tarihi
İngilizce Ottoman History
Dersin Kodu
ITB 207 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Kon
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere Osmanlı tarihinin temel kaynaklarını tanıtmak 2. Öğrencilere Osmanlı tarihini ele almada kullanılan bilimsel yöntemleri ve kaynak değerlendirme kültürünü vermek 3. Öğrencilerin, yeni gelişen bilim ve teknoloji tarihi, sosyal tarih gibi disiplinler arası yaklaşımları da kullanarak Osmanlı tarihini, geniş bir perspektiften değerlendirmelerini sağlamak 4. Osmanlı tarihini, dünya tarihi ile birlikte ele almak 5. Öğrencilerin konuyla ilgili okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek.
Dersin Tanımı Bu ders, öğrencilerin Osmanlı tarihinin yöntemlerine ve temel konularına aşina olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Osmanlı tarihi siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik perspektiftlerle ele alınacak, günümüzün tartışılan konularının Osmanlı dünyasındaki köklerinin izleri sürülecek ve öğrenciye tarihi olaylarla günümüz arasında bağlantı kurabilme ve yorum yapabilme yetisi kazandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1. Tarih yazımı ve metodolojisine aşinalık kazanırlar. Böylelikle tarihi konuları daha sağlıklı değerlendirebilirler. 2. Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesini, idari, ekonomik, sosyal ve eğitimsel özelliklerini tanırlar ve fikir yürütebilirler. 3. Osmanlı Devleti içerisindeki yerli ve yabancı unsurların birarada yaşama kültürünün temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 4. Osmanlı Devleti’nde kadın, çocuk ve ailenin konumunu öğrenirler. 5. Osmanlı Devti’nin bilim ve teknoloji politikalarını ve kurumlarını tanırlar. 6. Osmanlı Tarihi ve diğer disiplinler arasında ilişki kurma gücü kazanırlar 7. Osmanlı Tarihini, dünya tarihi içinde anlamlandırma ve konumlandırma melekeleri gelişir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • (1) John Tosh, “Tarihin Faydaları”, Tarihin Peşinde. Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular, Tarih Vakfı Yayınları, 2013, s. 3-30
• Donald Quataert, (3)“Osmanlı Tarihini İncelemek Neden Gerekli?” (s. 25-41); (4)“Başlangıcından 1683’e Kadar Osmanlı İmparatorluğu” (s. 41-71); (5)“Osmanlı İmparatorluğu 1683-1798” (s. 73-94), Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim, 2013,; (9. Baskı)
• Eric Hobsbawm, (2)“Tarih Bize Çağdaş Toplum Hakkında Ne Anlatabilir?”, Tarih Üzerine, Bilim ve Sanat, 1999, s. 39-56
• Feridun Emecen, (7)“Osmanlı Siyasi Tarihi Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Osmanlı Beyliği’nin Ortaya Çıkışı” (s. 1-33); (9)“İktidarın Kesintiye Uğraması: Taht Değişikliği; İstanbul’un Fethi ve Merkezi İmparatorluğun Teşekkülü” (s.121-139), Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi (1300-1600), T. İş Bankası yay., 2016 (2. Baskı)
• Feridun Emecen, (10)“Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti”, Türkler Ansiklopedisi C. 12 içinde, 2002, s.935-967 (501-520]
• Klaus Kreiser, Christoph K. Neumann, (6)“Çin Seddi ve Maverünnehir Üzerinden Anadolu’ya” (s. 9-57); (11)“Sıradışı Bir İmparatorluk (1512-1596)” (s. 79-145); (14)“Kısa 18. Yüzyıl (1703-1768)” (s. 191-222), Küçük Türkiye Tarihi, İletişim yay. 2008 (2. Baskı)
• Halil İnalcık, (8)“Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu” (s. 4-40); (16)“Ekonomik Zihniyet, Devlet Gelir ve Harcamaları” (s. 43-103); (19) “Devlet, Toprak ve Köylü” (s.119-182); (13)“Kuzeyliler Akdeniz’de” (s. 441-483), Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi –I 1300-1600, T. İş Bankası yayınları, 2017
• Mesut Uyar, Edward J. Erickson, (15)”Askeri Teşkilat Yapısı. Kapıkulu Ocakları ve Diğer Osm. Askeri Birimleri” (s. 66-120) Osmanlı Askeri Tarihi, T. İş Bankası yayınları, 2017, s. 66-120 (2. Baskı)
• Palmira Brummett, (12)“Osmanlılar ve Doğu Akdeniz’de Devletlerarası Siyaset” (s. 43-82), Osmanlı Deniz Gücü içinde, Timaş 2009
• Anthony Dolphin Alderson, (11a)“Kardeş Katli Uygulaması” (s. 57-86), Bütün Yönleriyle Osmanlı Hanedanı, Yeni Şafak gazetesi (2000)
• Mehmet Genç, (17)“Osmanlı İktsadi Dünya Görüşünün Temel İlkeleri ve Temel Değerleri” (s. 68-86), Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken yayınları, 2002
• Şevket Pamuk, (18)“Toplum, Ekonomi ve Maliye” (s. 31-85), Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914 İletişim yayınları, 2007 (7. Baskı)
• Suraiya Faroqhi, (19a)“Mimarlar, Vakıflar ve Yapılarda Güzellik” (s. 141-181); “Okuyan, Yazan ve Anlatan” (s. 200-242), Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Tarih Vakfı yayınları, 1998 (2. Baskı)
• (20)Osmanlı devletinin çeşitli dönemlerini gösteren haritalar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024