Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / HYM 502E - Yapısal Analiz I
 

HYM 502E - Yapısal Analiz I

Dersin Amaçları

• Tek boyutlu yapısal elemanlarda yer değiştirmelerin ve iç yüklerin belirlenmesi için enerji ve varyasyonel prensipleri uygulamak;
• Mühendislik teorilerini kullanarak basit havacılık yapısal bileşenlerin modellenmesi;
• Bir ve iki boyutlu yapı elemanlarındaki yer değiştirmelerin ve gerilmelerin yaklaşık hesaplanması için Ritz Yönteminin uygulanması;
• Havacılık yapı bileşenlerinin gerilme analizinde sonlu elemanlar yöntemini uygulamak;
• Son teknolojiye sahip sonlu eleman tekniklerinin yardımıyla bir havacılık yapısının yapısal bir bileşenini tasarlanması;
• Havacılıkta ince cidarlı yapıların burkulma olaylarına dair anlayışı geliştirmek

Dersin Tanımı

Yapısal analiz prensipleri; Doğrusal Elastisite Denklemleri; Gerilme Tensörü ve Cauchy Formülü; Enerji ve Varyasyon Prensipleri; Sürekli Elemanlar Formülasyonu; Yapısal Elemanların ve Elastisitenin Sınır Değer Problemlerinin Formülasyonu; Ritz Yöntemi ve Sayısal Entegrasyon; Sonlu Elemanlar Denge Denklemleri; Yapısal Başarısızlık Türleri; Bir, iki ve üç boyutlu havacılık yapılarının gerilme ve deformasyon durumu için matematiksel ve sayısal modeller.

Koordinatörleri
Zahit Mecitoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024