Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 432E - Organik Yapı Analizi
 

KIM 432E - Organik Yapı Analizi

Dersin Amaçları

1. Yapı tayininde kullanılan temel spektroskopik yöntemlerin bilgisi
2. Spektral verilerin yorumlanması

Dersin Tanımı

Organik yapı analiz tekniklerine kısa giriş. Element analizi ve sonuçlarının yorumlanması.
UV Spektroskopisi:
Kromofor ve oksokrom gruplar, elektronik geçişler, çeşitli konjuge olefin,
karbonil bileşiği ve aromatiklerden örnekler.
IR Spektroskopisi: Bağ titreşim seviyeleri ve fonksiyonlu gruplar, çeşitli
titreşim modları, CH, OH ve NH bantları, önemli sp ve sp2 hibridleşmiş
fonksiyonlara ait bantlar, C-O ve C-N bantları.
Kütle spektrometresi: Moleküllerin parçalanma şablonları, izotop etkisi,
molekül kütlesinin belirlenmesi.
NMR Spektroskopisi: Çekirdek spini ve çekirdeklerin sınıflanması,
harici manyetik alanda davranış, temel kavramlar, kimyasal kayma ve sebepleri,
alkil gruplarının etkisi, çoklu bağlar ve manyetik anisotropi, spin-spin
etkileşmeleri ve J değerleri, uzun mesafe etkileşmeleri, 1H ve 13C NMR ve
çeşitli kimyasal kayma ve etkileşme sabiti örnekleri.

Koordinatörleri
Özkan Sezer
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024