Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya II
İngilizce Organic Chemistry II
Dersin Kodu
KIM 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gürkan Hızal
Dersin Amaçları 1. Organik kimyanın önemini vurgulamak
2 .Organik Kimyada yapı reaktivite arasındaki ilişkiye vurgu yapmak
3. mantıklı ve pozitif düşünme( tasarım-problem çözebilme) becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Aldehit ve Ketonlar, Elektrofilik Karbon Atomunda Reaksiyonlar, Karbosilik Asit ve Türevleri, Karbonil Grubunda Nükleofilik Yerdeğiştirme, Enol ve Enolat İyonları, Halojenleme, Alkilleme ve Kondenzasyon Reaksiyonları, Konjuge Katılma Reaksiyonları, Aminler, Aromatik Bileşikler, Aromatik Elektrofilik ve Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları, Polinükleer Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik Bileşikler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Organic Chemistry 6th Ed. Paula Yurkana Bruice, 2011,Prentice Hall, Pearson
Diğer Referanslar Organic Chemistry 6th Ed. Paula Yurkana Bruice, 2011,Prentice Hall, Pearson

"Organic Chemistry" David Klein Wiley & Sons Inc. 2012, ISBN 978-0-471-75614-9

“Organic Chemistry” 10th Edition, Graham Solomon, Craigh Fryhle, John
Wiley & Sons Inc. 2011. ISBN 978-0-470-52459-6.

“Organic Chemistry” Seventh Edition, L.G. Wade Jr. Prentice-Hall Inc. 2010.
ISBN 13:978-0-321-61006-5 . www.prenhall.com
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020