Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Altunbaş
Dersin Amaçları Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek.
Dersin Tanımı Çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon, olasılık kavramı (Kolmogorov aksiomları), şartlı olasılık ve bağımsızlık, rastgele değişken, olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu, kesikli dağılımlar: Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, sürekli dağılımlar: Normal, Gamma ve Eksponansiyel, Beklenen değer, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans, korelasyon, Chebishev eşitsizliği, Tahmin edici ve özellikleri, En çok olabilirlik tahmin edicisi, Güven aralığı, Hipotez testi, Tek ve çift Ana Kütle Ortalaması Hipotez Testi, regresyon
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Probability & Statistics for Engineers & Scientists, R.E. Walpole, R.H. Myers, S.H. Myers, K. Ye, Prentice Hall, 9th Edition, 2012
Diğer Referanslar Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler, A.H. Kayran, M.N. Yücel (Editör), Papatya Bilim
Probability, Random Variables and Stochastic Processes, A. Papoulis, U. Pillai, McGraw-Hill, 4th Edition, 2002
Introduction to Probability, D.B. Bertsekas, J.N. Tsitsiklis, Athena-Scientific, 2nd Edition, 2008.
Probability & Statistics for Engineers, M. Bayazıt, B. Oğuz, Birsen Yayınevi
Schaum’s Outline of Probability and Statistics, M.R. Spiegel, J.J. Schiller, R.A. Srinivasan, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2009
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023