Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Adi Diferansiyel Denklemler
İngilizce Differential Equations
Dersin Kodu
MAT 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Peker
Dersin Amaçları 1.Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temelkavramları tanıtmak.
2.Çeşitli tipte diferansiyel denklem çözüm teknikleri öğretmek.
3.Matematik bilgisini temel bilim ve mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırma
Dersin Tanımı Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması,Birinci Mertebe Denklemler: Lineer Denklemler, Ayrılabilir Denklemler,Değişken Değişimi ve İntegrasyon Çarpanı , Varlık ve Teklik Teoremleri, Uygulamalar. İkinci Mertebeden LineerDenklemler: Sabit Katsayılı Denklemler, Homojen Denklemler , Mertebe İndirgeme Metodu,Homojen OlmayanDenklemler, Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Metodu, Yüksek Mertebe Lineer Denklemler, Euler-Cauchy Denklemi, Kuvvet Seri Yöntemi, Adi ve Düzgün-tekil Noktalar civarında Seri Çözümü,Laplace Dönüşümleri,Temel Tanım ve teoremler, Başlangıç-Değer Problemlerinin Çözümü, Konvolüsyon, Delta Fonksiyonu, TransferFonksiyon, Lineer Denklem Sistemleri, Temel teoremler, Homojen ve Homojen olmayan denklem sistemlerininçözümleri, LaplaceDönüşümü ile Çözümler.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,Dersin Öğrenme
I.Diferansiyel denklemleri belli özelliklerine göre sınıflandırabilme,
II. Birinci mertebeden lineer ve belirli tipte lineer olmayan diferansiyel denklemleri çözme veçözümleri yorumlayabilme
III. Birinci mertebe denklem çözümleri için varlık ve teklik koşullarını anlayabilme,
IV. İkinci ve daha yüksek mertebeden lineer denklemlerin çözümlerini bulabilme ve verilen başlangıç değerproblemlerinin çözümlerini elde edebilme,
V. İkinci mertebeden lineer denklemler için adi ve düzgün tekil noktalar civarında seri çözümleribulabilme,
VI. Laplacedönüşümü kullanarak başlangıç değer problemleri çözebilme
VII. Sabit Katsayılı lineer diferansiyel denklem sistemlerini çözebilmebecerilerini kazanacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Elementary Differential Equations and BoundaryValue Problems, William E. Boyce, Richard C.DiPrima, John Wiley & Sons, Inc. Sixth Edition 1997
Diğer Referanslar Differential Equations, Shepley L. Ross, 3. Edition
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023