Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 102E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya II
İngilizce General Chemistry II
Dersin Kodu
KIM 102E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zehra Bayır
Dersin Amaçları 1.Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
Dersin Tanımı Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Asit ve Baz Dengeleri,
Çözünürlük, Kompleks-İyon Dengeleri, İstemli Değişme- Entropi ve Serbest Enerji
Elektrokimya, Baş Grup Elementleri I – Metaller, Baş Grup Elementleri II - Ametaller
Geçiş Elementleri, Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Kimyası, Çekirdek Kimyası
Organik Kimya.
Dersin Çıktıları 1. Kimyasal denge hakkında bilgi sahibidirler ve yorum yapabilir.
2. Asitlik ve bazlık kavramları ile ilgili problemleri çözebilir.
3. Kompleks iyonları içeren denge yorum ve hesaplamaları yapabilir.
4. Entropi ve serbest enerji ile ilgili uygulamalar yapabilir.
5. Endüstriyel elektroliz işlemleri ve piller hakkında bilgi sahibidirler.
6. Elementler ve bileşiklerinin doğada nasıl bulunduğu, saf olarak elde edilme
yöntemleri ve kullanıldığı yerler hakkında bilgi sahibidirler.
7. Koordinasyon bileşiklerinin oluşum ve isimlendirmelerini bilir.
8. Nükleer parçacıkları tanımlar; nükleer reaksiyonlar hakkında fikir yürütebilir.
9. Organik Kimya hakkında ön bilgi edinir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, J.D. Madura, 2007, General Chemistry, Pearson Prentice Hall, ISBN:0-13-198825-.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020