Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 326E - Biyokimya'ya Giriş
 

KIM 326E - Biyokimya'ya Giriş

Dersin Amaçları

1. Biyokimyanın temel kavramlarını tanıtmak ve biyokimyaya kimya perspektifinden bakış açısı geliştirmesi.
2. Bir hücrenin temel fonksiyonları açısından gerekli olan protein, enzim, DNA ve RNA gibi biyomoleküllerin işlevlerinin ve yapısal özelliklerinin incelenmesi.
3. Transkripsiyon, translasyon ve glukoz katabolizması gibi temel hücresel fonksiyonların incelenmesi.

Dersin Tanımı

Bu ders amino asitler, nükleotidler ve vitaminler gibi temel biyolojik moleküllerin rollerini öğretir. Sonrasında, bu temel biyolojik moleküllerin oluşturdukları makro yapılar incelenecektir. Bu çerçevede öğrenciler, protein ve nükleik asitlerin yapılarını, görevlerini ve diğer moleküller ile olan etkileşmelerini öğrenecektir. Buna ek olarak, nükleik asitleri ilgilendiren birçok hücre-içi olay detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca bu ders, metabolizmanın temellerinin anlaşılmasını amaçlamıştır. Bu çerçevede karbonhidrat mekanizması hem termodinamik hem de düzenlenme açılarından öğretilecektir.

Koordinatörleri
Onur Alptürk
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022