Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 214 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Modern Ortadoğu
İngilizce The Modern Middle East
Dersin Kodu
ITB 214 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ebubekir Ceylan
Ebubekir Ceylan
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden bugüne kadar meydana gelen Ortadoğu’daki ana tarihi süreçler hakkında bilgilendirmek
2. Öğrencilerin bölgenin mevcut durumunu ve günümüzde yaşanmaka olayları anlaması için gerekli olan bilgiyi kendilerine sağlamak
3. Öğrencileri bölgenin sosyo-külterel zenginliği ve çeşitliliğiyle tanıştırmak
4. Öğrencileri bölgenin genel özellikleri ve sorunları hakkında donanımlı kılmak ve bölgenin önemli ülkelerine odaklanarak belirli konular üzerinde derinleşmek
5. Metin okuma, anlama araştırma yapma becerisini geliştirmek
Dersin Tanımı Ortadoğu’ya Giriş: Coğrafya ve Halklar; Ortadoğu Çalışmalarında Metodolojik Problemler; Arap Topraklarında Osmanlı İdaresi ve Mirası; Ortadoğu’da Batının Etkisi ve Modern Dönemin Başlangıcı; Müslüman-Dini Kimliklerin Ulusal Kimliğe Dönüşmesi: Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük; Ortadoğu’da Modern Devlet Sisteminin Oluşumu: Arap Milliyetçiliği ve Osmanlının Çöküşü; 2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Ortadoğu’da Yeni Düzen: Ulus-Devletler ve Büyük Güçler; Mısır: Pan-Arabizm ve territoryal milliyetçilik; Suriye ve Irak: Baas Partisi ve iç savaş; İran: Monarşiden Devrime; İsrail ve Filistin: Tek Vatan İki Din-Millet; Türkiye: Müslüman Ülkede Seküler Devlet ve Modern Toplum; Arap Baharı: Umutlar ve Başarısızlıklar; 21. yüzyılda Ortadoğu: Süreklilikler ve Kırılmalar
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1.Sömürgecilik, siyasi emperyalizm, milliyetçi hareketler, devlet oluşumu, demokratikleşme, dini ve sosyal reform hareketleri, sanayileşme, şehirleşme ve küreselleşme gibi Modern Ortadoğu’yu şekillendiren tarihi süreçlerin tespitini yapmak ve bir özetini sunma
2. Bir kavram ve coğrafi bölge olarak Ortadoğu’nun oluşumun tarihi arka planının bir muhasebesini yapmak ve bunun bölgeye dair anlayışımız üzerindeki etkisinin izlerini sürme
3. Geçmişten bugüne demokratikleşme ve devlet oluşumu süreçlerini milliyetçilik, sekülarizm, dini canlanma ve azınlık hakları gibi açılardan değerlendirme
4. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini geliştirme
5. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerilerini geliştireceklerdir
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar Sınıf, projeksiyon
Diğer
Ders Kitabı Jane Hathaway, Osmanlı Hâkimiyetinde Arap Toprakları, (İstanbul: İş Bankası Kültür Yay, 2016)
William Cleveland, A History of the Modern Middle East, Westview Press, 2012.
Diğer Referanslar James Gelvin, The Modern Middle East: A History, New York, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Zachary Lockman, Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Nikki Keddie, Women in the Middle East: Past and Present, New Jersey: Princeton University Press, 2007.

Bruce Masters, Osmanlı İmparatorluğunun Arapları, (İstanbul: Doğan Kitap, 2013).

Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995.

L. Carl Brown, İmparatorluk Mirası, (İstanbul: İletişim Yay. 2000).
Albert Hourani, The Modern Middle East: A Reader, London: I.B.Tauris Co., 1993.

William R. Polk and Richard L. Chambers (eds.), Beginning of Modernization in the Middle East, Chicago: The University of Chicago Press, 1968.

Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-1914, London: I.B. Tauris, 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024