Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271 - Olasılık ve İstatistik

Dersin Amaçları

Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek.

Dersin Tanımı

Çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon, olasılık kavramı, şartlı olasılık ve bağımsızlık, rastgele değişken, olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu,kesikli dağılımlar: Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, sürekli dağılımlar, Normal dağılım, Beklenen değer, ortalama, varyans, standartsapma, kovaryans, korelasyon, Chebishev eşitsizliği, Tahmin edici ve özellikleri, Güven aralığı, Hipotez testi, Tek ve çift örneklemlerle test, Regresyon, Korelasyon

Koordinatörleri
Filiz Türk Katırcıoğlu
Filiz Türk Katırcıoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023