Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / TUR 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkçe I
İngilizce Turkish Language 1
Dersin Kodu
TUR 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülsün Nakıboğlu
Dersin Amaçları .1.Ulusal dil bilincini geliştirmek,
2.Türk dilinin tarihi, yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edindirmek,
3.Dili sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili kullanabilme, düşünceyi en doğru ifadeyle dile getirme becerisi kazandırmak.
4.Türk şiiri hakkında bilgi edindirmek.
Dersin Tanımı .Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili.
Dersin Çıktıları .Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:

I. Dil kavramını düşünce, kültür, toplum ilişkisi içinde değerlendirebilir,
II. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar,
III. Türk dilinin yapısı, özellikleri ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur,
IV. Dili sözlü ve yazılı olarak doğru ifade yeteneğine sahip olur,
V. Şiir dili ve Türk şiiri hakkında bilgi sahibi olur.
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Komisyon, Yargı Yayınevi, Ankara, 1984.
Diğer Referanslar - Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Z. Korkmaz, A. B. Ercilasun, H. Zülfikar vd. (Komisyon), Ank.
- Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ank.
- Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ferit Devellioğlu, Aydın Kitabevi Yay., Ank.
- Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, Ömer Asım Aksoy, İnkılâp Yay., İst.
- Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İsmet Zeki Eyüboğlu, Sosyal Yay., İst.
- Yazım Kılavuzu, TDK Yay., Ank.
- Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yay., İst.
- Türkçe Dilbilgisi, Feyza Hepçilingirler, Remzi Kitabevi, İst.
- Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Rekin Ertem, İsa Kocakaplan, Kesit Yay., İst.
- Atatürk ve Harf Devrimi, TDK Yay., Ank.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023