Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Kimya II
İngilizce Physical Chemistry II
Dersin Kodu
KIM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Orhan Güney
Dersin Amaçları 1. Gazların kinetik teorisini, Maxwell hız dağılımını, çeşitli hızların hesabını, çarpışma sayısı, ortalama serbest yol hesabını öğretmek.
2. Reaksiyon hızı kavramını, sıfır, birinci, ikinci mertebeden reaksiyonları karmaşık reaksiyonları, mertebe hesabını öğretmek.
3.Sıvı fazda gerçekleşen reaksiyon türlerini, enzim katalizi öğretmek.
4.Fotokimyasal reaksiyonları fluoresans, fosforesans ve söndürmeyi öğretmek.
Dersin Tanımı Gazların kinetik teorisi, Maxwell hız dağılımı, Ortalama serbest yol, Çarpışma sayısı, Duvar ile çarpışmalar, Efüzyon, Taşınım özellikleri, Diffüzyon, Viskozite, Sıvıların akış hızı.
Gaz fazda reaksiyonlar, Reaksiyon hızı, Temel reaksiyonlar, Karmaşık reaksiyonlar, Reaksiyonun mekanizması, Reaksiyon mertebesi, Radikal reaksiyonlar, Zincir reaksiyonları, Hız teorileri, Çarpışma teorisi, Aktifleşmiş komplex teorisi.
Sıvı fazda reaksiyonlar, Diffüzyon kontrollü reaksiyonlar, Hızlı reaksiyonlar, Polimerleşme, Enzim katalizörlü reaksiyonlar.
Fotokimya, Fluoresans, Fosforesans, Söndürme, Fotokimyasal reaksiyonlar.
Adsorpsiyon, Langmuir, Freundlich, BET izotermleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Maxwell hız dağılımı, hız hesabı, ortalama serbest yol, çarpışma sayısı kavramlarını öğrenecektir. Taşınım özellikleri, diffüzyon, viskozite hesabını yapabilir
II. Reaksiyon hızı, temel reaksiyonlar, karmaşık reaksiyonlar. Reaksiyonun mekanizması, mertebe hesabı. Radikal ve zincir reaksiyonları konusunda bilgi sahibi olacaktır.
III. Diffüzyon kontrollü reaksiyonlar, kompleks reaksiyonlar, polimerizasyon reaksiyonları ve Enzim katalizörlü reaksiyonlar konusunda bilgi sahibi olacaktır.
IV. Fluoresans, fosforesans, söndürme, fotokimyasal reaksiyonları konusunda bilgilenecektir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020