Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ata Bilgili
Dersin Amaçları Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek ve kullandıkları verileri yorumlayabilir hale getirmek.
Dersin Tanımı Çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon, olasılık kavramı (Kolmogorov aksiomları). Şartlı olasılık ve bağımsızlık. Rastgele değişken. Olasılık yoğunluk fonksiyonu. Dağılım fonksiyonu. Kesikli dağılımlar; Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları. Sürekli dağılımlar; Normal, Gamma ve Eksponansiyel. Beklenen değer, moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans, korelasyon, Chebishev Eşitsizliği. Tahmin edici ve özellikleri. En çok olabilirlik tahmin edicisi. Güven aralığı, Hipotez testi. Tek ve çift ana kütle ortalaması hipotez testi, Regresyon
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Permütasyon ve kombinasyon problemlerini çözebilme
II. Olasılık, şartlı olasılık ve rasgele değişken kavramlarını anlayabilme
III. Mühendislikteki gerçek hayat problemlerini istatistik kullanarak çözebilme
IV. İhtimal fonksiyonlarını detaylarını anlayıp bunların mühendislik uygulamalarını yapabilme
V. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplamak
VI. İstatistiksel testleri anlamak
VII. Tek ve çift ana kütle ortalaması için hipotez testi kurup yapabilmek
VIII. En küçük kareler yöntemini regresyon analizi olarak uygulayabilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024