Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Kimya II
İngilizce physical chemistry
Dersin Kodu
KIM 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - 3
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Bahire Filiz Şenkal
Dersin Amaçları 1. Gazların kinetik teorisini, Maxwell hız dağılımını, çeşitli hızların hesabını, çarpışma sayısı, ortalama serbest yol hesabını öğretmek.
2. Reaksiyon hızı kavramını, sıfır, birinci, ikinci mertebeden reaksiyonları karmaşık reaksiyonları, mertebe hesabını öğretmek.
3.Sıvı fazda gerçekleşen reaksiyon türlerini, enzim katalizi, öğretmek.
4.Fotokimyasal reaksiyonları fluoresans, fosforesans ve söndürmeyi öğretmek.
Dersin Tanımı Gazların kinetik teorisi, Maxwell hız dağılımı, Ortalama serbest yol, Çarpışma sayısı, Duvar ile çarpışmalar, Efüzyon, Taşınım özellikleri, Diffüzyon, Viskozite, Sıvıların akış hızı.
Gaz fazda reaksiyonlar, Reaksiyon hızı, Temel reaksiyonlar, Karmaşık reaksiyonlar, Reaksiyonun mekanizması, Reaksiyon mertebesi, Radikal reaksiyonlar, Zincir reaksiyonları, Hız teorileri, Çarpışma teorisi, Aktifleşmiş komplex teorisi.
Sıvı fazda reaksiyonlar, Diffüzyon kontrollü reaksiyonlar, Hızlı reaksiyonlar, Polimerleşme, Enzim katalizörlü reaksiyonlar.
Fotokimya, Fluoresans, Fosforesans, Söndürme, Fotokimyasal reaksiyonlar.
Adsorbsiyon, Langmuir, Freundlich, BET izotermleri
Dersin Çıktıları I. Maxwell hız dağılımı, hız hesabı, ortalama serbest yol, çarpışma sayısı. Taşınım özellikleri,Çıktıları diffüzyon, viskozite hesabını yapabilir
II. Reaksiyon hızı, temel reaksiyonlar, karmaşık reaksiyonlar. Reaksiyonun mekanizması, mertebe hesabı. Radikal ve zincir reaksiyonları konusunda bilgi sahibidir.
III. Diffüzyon kontrollü reaksiyonlar. Hızlı reaksiyonlar. Polimerizasyon reaksiyonları ve Enzim katalizörlü reaksiyonlar konusunda bilgilidir.
IV. Fluoresans, fosforesans, söndürme, fotokimyasal reaksiyonları konusunda bilgilenecektir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024