Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 224E - İnorganik Kimya II
 

KIM 224E - İnorganik Kimya II

Dersin Amaçları

1. İnorganik bileşiklere genel bir bakış ve değerlendirme ile bu bileşiklerin yapılarını anlayabilme becerisini kazandırmak.
2. İnorganik bileşiklerin üretimi ve malzeme bilimimdeki etkin kullanım becerisini kazandırma.

Dersin Tanımı

d-Metal komplekslerinde yapı ve simetri: Tipik ligandlar, Adlandırma, d-Metal komplekslerini açıklayan Bağ teorileri; d-Metal Ligand substitüsyon reaksiyonlarında Koordinasyon dengesi, Farklı geometrilerdeki kompleksler için yer değiştirme tepkimelerinde Hız ve Mekanizma, Labilite ve İnertlik, Molekülerlik; Komplekslerin Elektronik Spektrumları, d-d geçişleri, Ligand-Alan Geçişleri, Yük Transfer Bandları, Circular Dikroizm, Elektron Paramanyetik Rezonans; Organometalik bileşiklerde sentez, yapı, bağlanma; Metal iyonlarının biyolojik rolleri, Oksijen taşınımı ve Depolanması; Metallerin indirgenme Potansiyelleri, Redoks kararlılığı, Metallerin kimyasal ekstraksiyonu.

Koordinatörleri
Altuğ Mert Sevim
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024