Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 471E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Radikal ara yapılara ait temel bilgiler
2 Radikal reaksiyonlarına ait mekanizmalar, örnek reaksiyonlar
3 Rakdikal reaksiyonlarına örnekler
4 Radikal reaksiyonlarının doğadaki önemi
5 Karbohidratların tanıtılması, monosakkaritler
6 Karbohdratların reaksiyonları
7 Disakkarit ve polisakkaritlerin tanıtılması,analizleri
8 Aminoasitlerin tanıtılması, sentezleri ve reaksiyonları
9 Peptit ve proteinlerin tanıtılması, sentez ve analizleri, peptit sentezlerinde karşılaşılan problemlerin çözülmesi
10 Protein ve protein kökenli olmayan motiflerin birliktelikleri: konjuge proteinler (hemoglobin, enzim, nükleoprotein, glukoprotein)
11 Polien bileşikler; terpen ve terpnoidlere giriş
12 Perisiklik reaksiyonların temel prensipleri, elektrosiklik reaksiyonlar
13 Siklokatılma reaksiyonları, sigmatropik düzenlenmeler
14 Dipolar siklokatılma reaksiyonları, doğada gerçekleşen perisiklik raksiyonlar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020