Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 202 - Dünya Tarihi
 

ITB 202 - Dünya Tarihi

Dersin Amaçları

Bu dersin temel amacı, yaklaşık son üç bin yıllık ortak insanlık tarihinin gelişim süreçlerini anahatlarıyla ele almaktır. Bu ortak tarihteki, önemli dönüm noktaları ve karşılıklı etkileşimler ortaya konulurken yerkürenin bazı bölgeleri yakın plana alınarak insanlık tarihinin gelişimindeki etkileri ve katkıları açıklanacaktır. Derste coğrafyanın, yeni fikirlerin, teknik ve beşeri faktörlerin önemi vurgulanacaktır.

Dersin Tanımı

Derste yaklaşık son üç bin insanlık tarihi, antik uygarlıklardan II. Dünya Savaşı'na kadar gelen süreç içinde incelenecektir. Ağırlıklı olarak Avrupa ve çevresine odaklanılacak, bunun yanında Yakındoğu, Uzakdoğu ve Amerika kıtalarındaki gelişmelere analitik bir bakış açısıyla yaklaşılacak ve bunların günümüz dünyasının oluşumundaki etkileri tartışılacaktır.

Koordinatörleri
Mustafa İnce
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024