Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 212L / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enstrumental Analitik Yön.Lab.
İngilizce Instrumental Analytical Methods Laboratory
Dersin Kodu
KIM 212L Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- - - 5
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Birsen Öztürk
Dersin Amaçları 1. Laboratuvar otomasyonunu öğretmek
2. Analitik Kimya uygulamalarını kullanma becerisi kazandırmak
3. Tayin işlemlerini çeşitli analizlerde kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Alev Emisyon/ Doğrudan İletkenlik, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
Potansiyometrik Yöntemler, HPLC + GC + Kağıt Kromatografisi, UV Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, İnfrared Spektrometri (IR), Türbidimetri, Agaroz Jel Elektroforez, İletkenlik Yöntemleri, Voltametri, Refraktometri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler
1. Alev Emisyon/ Doğrudan İletkenlik, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi
2. Potansiyometrik Yöntemler, HPLC + GC + Kağıt Kromatografisi
3. UV Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Türbidimetri
4. İnfrared Spektrometri
5. Agaroz Jel Elektroforez
6. İletkenlik Yöntemleri
7. Refraktometri
Yöntemlerini uygulama becerilerini kazanırlar.
Önkoşullar KIM 221 MIN DD veya KIM 221E MIN DD veya KIM 211L MIN DD veya KIM 211EL MIN DD
Gereken Olanaklar Flame Emission Spectroscopy / Direct Conductivity
Atomic Absorbtion Spectroscopy
IR
Turbidimetry
Measurement of some substances of refractive indexes by refractometric method
Conductometric Titration
Potentiometric Titration
Direct Potentiometric Determination
Gel Electrophoresis
UV/Visible Spectrophotometry
GC
HPLC
Diğer
Ders Kitabı Enstrümental Analitik Yöntemler Laboratuvarı Föyü
Diğer Referanslar Enstrümantal Analiz İlkeleri, Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanly R. Crouch, Çeviri Editörleri: Esma Kılıç - Hamza Yılmaz, 6. Baskı, Bilim Yayınevi, Ankara, 2013.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023