Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 219E - Etik
 

ITB 219E - Etik

Dersin Amaçları

Bu dersi ana amaçları beş başlık altında özetlenebilir:
1.Çeşitli etik kuram ve kavramları daha iyi tanıyarak derinlemesine anlamak.
2.Gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan çeşitli etik sorunsalları üzerinde kişisel eleştirisel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek.
3.Etik felsefesi içerisinde yer alan çeşitli düşünce savunularını analiz ederek değerlendirmek.
4.İnsan davranış ve eylemlerini değerlendirmelerinde kullanabilecek kişisel iyi ve kötü kategorilerini mantıksal düzlemde kurulmasına yardımcı olmak.
5.Mantıksal kurgulamaya bağlı yazılı ve sözlü düşünce savunuları yapabilmek.

Dersin Tanımı

Bu ders, etik teorinin temelini teşkil eden bazı felsefik kavram ve düşünce silsilelerinin tarihsel süreç içersinde önemli filozofların eserleri bağlamında tartışılması ile ilgilidir. Bu ders içerisinde, En iyi yaşam hangisidir? Erdem ile mutluk arasındaki bağlantı nedir? Yaşamımız süresince takip etmemiz gerek temel hatlar, kurallar ve normlar varımıdır? İyiyi kötüden ayırt etmek için kullanılabilecek genel temel bir ölçüt varımıdır? Neden ahlaki olmalıyız? gibi sorulara filozofların verdikleri yanıtlar özel olarak tartışılacaktır.

Koordinatörleri
Gürcan Koçan
Gürcan Koçan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024