Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 206L / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ana. Kimya & Enst Anz. Lab.
İngilizce Analytical Chemistry and Instrumental Analysis Laboratory
Dersin Kodu
KIM 206L Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ferah Çalışır
Dersin Amaçları 1.Laboratuvar ortamında çalışma disiplini kazandırmak
2.Kimyasal bir örneğin analize nasıl hazır hale getirildiğini öğretmek
3.Gravimetrik ve titrimetrik analiz tekniklerini anorganik ve organik maddelerin analizine uygulamak
4.Analiz verilerinin istatistiksel analizini yapabilmek
5.Enstrümental analiz uygulamalarını kullanma becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Katyonların ve Anyonların Sistematik Analizi, Asidimetri, Alkalimetri ,
Manganometri, Kompleksometri, Gravimetrik Analiz
UV-Görünür Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Alev Emisyon Spektroskopisi,
Potansiyometrik Yöntemler, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Kromatografi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Katyonların ve anyonların sistematik analizi
2. Asidimetri
3. Alkalimetri
4. Manganometri
5. Kompleksometri
6. Gravimetri
7. UV-Görünür Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi
8. Atomik Absorpsiyon ve Alev Emisyon spektroskopisi
9. Potansiyometrik Yöntemler
10. Kromatografi ile analiz becerilerini kazanırlar
Önkoşullar KIM 101 MIN DD veya KIM 101E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Analitik Kimya & Enstrümental Analiz Laboratuvar Deney Föyü, 2019.
Diğer Referanslar Analitik Kimya Temel İlkeler (Skoog, West, Holler, Crouch) Çeviri Editörleri:
Esma Kılıç - Hamza Yılmaz, 8. Baskı, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2004.
Fundamentals of Analytical Chemistry, Skoog, West, Holler, Crouch, 8th
Edition, Brooks/Cole, USA, 2004.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024